Uczniowie z Wiśniewy laureatami wiosennej sesji Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego ,,Leon”

Uczniowie z Wiśniewy laureatami wiosennej sesji Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego ,,Leon”

Pod koniec roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Wiśniewie odbyło się uroczyste podsumowanie wiosennej sesji Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego ,,Leon”. Uczniowie przystąpili do konkursu z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego oraz zintegrowanych sprawności.

 

Konkurs przedmiotowy z matematyki skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I – VIII. Jego celem jest sprawdzenie umiejętności ścisłych uczniów, zachęcenie ich do rozwijania pasji matematycznych, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwijania nawyku twórczego i logicznego myślenia. Ogólnopolski konkurs matematyczny jest sposobem na rozbudzenie motywacji do rozwoju zdolności ścisłych oraz sposobem na czerpanie radości z odkrywania tajników królowej nauk. Dodatkowo pozwala wyłonić młode talenty w tej dziedzinie. Ciekawe zadania i łamigłówki konkursowe dostosowane są do norm programowych poszczególnych klas podstawowych. Olimpiada matematyczna dla szkół podstawowych ma formę testu z zadaniami otwartymi i zamkniętymi, w których jest jedna lub kilka prawidłowych odpowiedzi.

 

Konkurs przedmiotowy Leon z języka polskiego z elementami ortografii skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, gramatycznych, humanistycznych oraz ortograficznych. Konkurs jest dobrym sposobem na wzbudzenie motywacji uczniów do nauki i rozwoju ukrytych talentów. W olimpiadzie z języka polskiego z elementami ortografii mogą wziąć udział klasy IV-VIII. Konkurs z języka polskiego z elementami ortografii przeprowadzany jest w formie testu z otwartymi i zamkniętymi zadaniami. Pytania przygotowują doświadczeni nauczyciele na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą. Zakres dostosowywany jest do norm programowych obowiązujących w szkołach podstawowych.

 

Konkurs przedmiotowy Leon z języka angielskiego ma na celu sprawdzenie umiejętności językowych i przedmiotowych posiadanych przez uczniów. Chęć udziału w teście jest także motywacją do nauki słownictwa i gramatyki niezbędnych do rozwiązania zadań. Zakres testu dostosowany jest do norm programowych realizowanych w szkołach. Konkurs z języka angielskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów ma formę testu składającego się z zadań zamkniętych i otwartych. W każdym pytaniu może być jedna, dwie lub więcej poprawnych odpowiedzi.

 

Z kolei celem ogólnopolskiego testu zintegrowanych sprawności jest sprawdzenie umiejętności polonistycznych, przyrodniczych oraz matematycznych uczniów klas I-III. Konkurs przeprowadzany jest w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi.  W zadaniach zamkniętych jedna, dwie lub wiele odpowiedzi może być poprawnych. Testy o różnym stopniu trudności dostosowane są do norm programowych klas I-III szkoły podstawowej.

 

Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów. Za zajęcie:

 • miejsca od I do III – dyplom laureata + nagroda książkowa,
 • miejsca od IV do X – dyplom laureata,
 • miejsca od XI – dyplom uczestnictwa.

Wyniki konkursów przedstawiają się następująco:

 1. Nadia Krzyżkowska– laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy I (I miejsce),
 2. Sandra Chorodyńska– laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy I (I miejsce), laureat ogólnopolskiego konkursu z zakresu zintegrowanych sprawności dla klasy I (II miejsce),
 3. Zuzanna Barabas– laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy I (III miejsce), laureat ogólnopolskiego konkursu z zakresu zintegrowanych sprawności dla klasy I (IV miejsce),
 4. Klara Staśkowiak- laureat ogólnopolskiego konkursu z zakresu zintegrowanych sprawności dla klasy I (III miejsce),
 5. Klara Pyrc- laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy I (V miejsce), laureat ogólnopolskiego konkursu    z zakresu zintegrowanych sprawności dla klasy I (V miejsce),
 6. Franciszek Pawełczak- laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy I (VI miejsce), laureat ogólnopolskiego konkursu z zakresu zintegrowanych sprawności dla klasy I (VI miejsce),
 7. Tomasz Krzanik- laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy I (VII miejsce), laureat ogólnopolskiego konkursu z zakresu zintegrowanych sprawności dla klasy I (V miejsce),
 8. Hanna Żebrzowska- laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy I (VII miejsce), laureat ogólnopolskiego konkursu z zakresu zintegrowanych sprawności dla klasy I (VI miejsce),
 9. Szymon Basiński- laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy I (IX miejsce), laureat ogólnopolskiego konkursu z zakresu zintegrowanych sprawności dla klasy II (IV miejsce),
 10. Nikola Figat- laureat ogólnopolskiego konkursu z zakresu zintegrowanych sprawności dla klasy I (VI miejsce),
 11. Miłosz Sznul- laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy I (IX miejsce),
 12. Zofia Szmul- Lemańska– laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy II (II miejsce), laureat ogólnopolskiego konkursu z zakresu zintegrowanych sprawności dla klasy II (V miejsce), laureat ogólnopolskiego konkursu z j. angielskiego dla klasy II (IX miejsce),
 13. Przemysław Tymecki- laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy II (III miejsce), laureat ogólnopolskiego konkursu z j. angielskiego dla klasy II (X miejsce),
 14. Jan Łucyszyn- laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy II (IV miejsce), laureat ogólnopolskiego konkursu z zakresu zintegrowanych sprawności dla klasy II (IV miejsce),
 15. Oskar Woliński- laureat ogólnopolskiego konkursu z zakresu zintegrowanych sprawności dla klasy II (VIII miejsce),
 16. Natalia Ludtke- laureat ogólnopolskiego konkursu z zakresu zintegrowanych sprawności dla klasy II (VIII miejsce),
 17. Kornelia Woźniak- laureat ogólnopolskiego konkursu z zakresu zintegrowanych sprawności dla klasy II (VIII miejsce),
 18. Oliwier Krzanik- laureat ogólnopolskiego konkursu z zakresu zintegrowanych sprawności dla klasy II (X miejsce),
 19. Zuzanna Płotka- laureat ogólnopolskiego konkursu z j. angielskiego dla klasy V (VIII miejsce),
 20. Oliver Myszkowski- laureat ogólnopolskiego konkursu z j. angielskiego dla klasy V (IX miejsce),
 21. Amelia Król- laureat ogólnopolskiego konkursu z j. angielskiego dla klasy VIII (X miejsce),
 22. Wiktoria Czeszewska- laureat ogólnopolskiego konkursu z matematyki dla klasy VII (X miejsce),

 

Pozostali uczestnicy konkursów otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

 

JĘZYK POLSKI

Klasa IV: Alicja Leonhard, Julia Wirkus, Aleksandra Skrzyńska, Marta Knapik, Piotr Telicki, Agata Krzyżkowska

Klasa V: Zuzanna Płotka, Julia Tumanik

Klasa VI: Julianna Knapik, Wojciech Madej, Zuzanna Sladecka, Martyna Skrzyńska, Marta Basińska

MATEMATYKA

Klasa II: Urszula Skrzyńska, Mariusz Tumanik

Klasa IV: Piotr Telicki, Marta Knapik, Agata Krzyżkowska, Jakub Potracki, Alicja Leonhard, Aleksandra Skrzyńska, Andrzej Grugel

Klasa V: Hubert Szczubiał, Zuzanna Płotka

Klasa VI: Marta Basińska

Klasa VII: Kamil Pryk

Klasa VIII: Oliwia Kabacińska, Jakub Chrapkowski, Amelia Król

JĘZYK ANGIELSKI

Klasa II: Oskar Woliński

Klasa IV: Michał Pawełek Julia Wirkus, Alicja Leonhard, Aleksandra Skrzyńska, Marta Knapik

Klasa VI: Julianna Knapik, Martyna Skrzyńska

Klasa VII: Wiktoria Czeszewska, Fabian Woźniak, Julianna Górniak, Kamil Pryk

Klasa VIII: Sebastian Winiecki, Kamil Flohr

ZINTEGROWANE SPRAWNOŚCI

Klasa II: Przemysław Tymecki, Szymon Barabas, Katarzyna Kuszyńska, Maja Staśkowiak, Amelia Wrzesińska

 

Szkolnymi organizatorami konkursów były panie Adrianna Strawa (matematyka w klasach IV- VIII), Aleksandra Zawadzka- Tymecka (j. polski w klasach IV- VI), Bernadeta Parys (matematyka w klasie I, zintegrowane sprawności w klasie I), Julia Oller- Matuszewska (j. angielski w klasach II-VIII) oraz Iwona Zawadzka- Sztandera (matematyka w klasie II, zintegrowane sprawności w klasie II).

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursach przedmiotowych. Gratulujemy laureatom i zachęcamy do udziału w sesji jesiennej w nowym roku szkolnym!

 

Iwona Zawadzka- Sztandera

SP Wiśniewa

 


Comments are closed.