Edukacyjnie i integracyjnie w Wiśniewie, czyli „Noc trapera” uczniów klasy III.

Edukacyjnie i integracyjnie w Wiśniewie, czyli „Noc trapera” uczniów klasy III.

Edukacyjnie i integracyjnie w Wiśniewie, czyli „Noc trapera” uczniów klasy III.

 

Na to klasowe wydarzenie uczniowie czekali już od początku września, no i wreszcie doczekali się swojej pierwszej „Nocy trapera”, podczas której zdobywali m.in. sprawności i umiejętności społeczne w zakresie samodzielnego przygotowania swojego miejsca noclegu, utrzymywania porządku i właściwej komunikacji w grupie, rozwijali pozytywną motywację do procesu uczenia się, aktywnie uczestnicząc w różnych ciekawych zajęciach zaplanowanych w ramach projektu „Kompetencje kluczem do uczenia się”.

W małych zespołach szukali odpowiedzi na pytanie: Jak się uczyć, by się nauczyć? Pracując metodą burzy mózgów, zastanawiali się, co pomaga procesowi uczenia się, a co go spowalnia. Kształcili wypowiedź ustną, dokonując omówienia przygotowanych plakatów, prostych notatek graficznych, zwracając uwagę na tok argumentacyjny. W kolejnych blokach zajęć zwrócili m.in. uwagę na rolę relaksu w planowaniu procesu uczenia się w domu. Poznali podstawowe ćwiczenia z metody Dennisona poprawiające koncentrację uwagi i usprawniające pracę obu półkul mózgowych. Efektem rozwijania twórczej wyobraźni z wykorzystaniem technik muzykoterapii są ciekawe, barwne prace uczniów wykonane techniką plakatową. Zrozumieli, że przekład intersemiotyczny dźwięku na obraz może być ciekawą drogą w odkrywaniu i rozwijaniu własnych talentów, ale także twórczą formą relaksacji. Rozbudzeniu ciekawości poznawczej, aktywności umysłowej, ustalaniu strategii rozwiązań i  sprzyjały ciekawe zadania matematyczne, no i oczywiście gra w warcaby.

Noc trapera to także bardzo dobry czas, by aktywować do współpracy dzieci nieśmiałe, otwierać je na nowe sposoby i możliwości pokonywania różnych trudności, barier komunikacyjnych, związanych z artykulacją, wypowiedzią publiczną na forum zespołu czy też klasy. Nie zabrakło więc różnych zabawowych form pracy nad poprawnością artykulacyjną z wykorzystaniem wiatraczków, segmentów piórkowych. Dzieci rozumieją, że aby poprawnie wypowiadać się, należy usprawniać artykulatory. Sumiennie wykonywały ćwiczenia języka, warg, podniebienia oraz w zakresie toru oddechowego. Komunikacja werbalna to bardzo ważna umiejętność, którą można rozwijać nie tylko na typowych lekcjach z języka polskiego. Klasowe spotkanie w ramach ,,Nocy trapera” zaplanowane było tak, aby prowokować i zachęcać dzieci do komunikacji werbalnej poprzez różnorodne formy pracy, tematy plastyczne i filmowe, kreatywne ćwiczenia. Okazało się, że nawet zadanie matematyczne może stać się bardzo dobrą okazją do wymiany zdań w zakresie komponowania tzw. ,,notatki matematycznej”.

,,Noc trapera” w naszej szkole należy już do wieloletniej tradycji. Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie odbędzie się już niedługo i będzie obfitować w nowe przeżycia i kreatywne doświadczenia uczniowskie, a mury szkolne nabiorą ,,kolorowych barw”.

Organizatorzy:

Iwona Sztandera

Aleksandra Tymecka

 

 

 


Comments are closed.