I miejsce w konkursie ,,Zapobiegajmy pożarom” dla ucznia ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie.

I miejsce w konkursie ,,Zapobiegajmy pożarom” dla ucznia ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie.

Dnia 21 grudnia 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kr.  miało miejsce uroczyste wręczenie nagród uczniom, którzy zostali wyróżnieni na szczeblu gminnym w konkursie plastycznym ,, Zapobiegajmy Pożarom”.

Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sępólnie Kr. oraz Urząd Miejski w Sępólnie Kr, a jego celem było zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców amatorów ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk, rozwijanie zainteresowań plastycznych, wyrabianie świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego, miłości i szacunku do różnych form życia, właściwych postaw wobec przyrody, zapobieganie pożarom i innym klęskom ekologicznym, drogowym. Temat konkursu dotyczył udziału strażaków w codziennym szkoleniu, pracach prewencyjnych, likwidacji pożarów i klęsk żywiołowych, a także udziału we wszelkich pracach społecznych na rzecz swego środowiska.

Konkurs odbył się w sześciu grupach wiekowych. Dla autorów pięciu najlepszych prac w każdej grupie wiekowej przewidziano nagrody rzeczowe oraz udział w konkursie powiatowym.

Wśród nagrodzonych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie znalazł się Przemysław Tymecki, uczeń klasy V, który zdobył I miejsce w III grupie wiekowej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                                                     Iwona Zawadzka- Sztandera
SP w Wiśniewie


Comments are closed.