Pomoce z programu „Aktywna tablica” już w szkole w Wiśniewie.

Pomoce z programu „Aktywna tablica” już w szkole w Wiśniewie.

Rządowy program „Aktywna Tablica”, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na lata 2020-2024, dotyczył możliwości pozyskania nowoczesnego wyposażenia szkół w formie sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dzięki temu Szkoła Podstawowa w Wiśniewie na potrzeby uczniów otrzymała m.in. wyposażenie do terapii procesów komunikacyjnych, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz dla uczniów z zaburzeniami koncentracji uwagi, w tym z ADHD i autyzmem, a także z innymi problemami występującymi w procesie nauczania.

Nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne „FLYSKY zaopatrzone jest w pakiet startowy zawierający szereg użytecznych aplikacji dotyczących m.in.: rewalidacji, symulacji, rytmiki, ekologii, muzykowana, motoryki, integracji sensorycznej, zabaw z literkami i cyframi ora gier logicznych. Natomiast plac zabaw wzbogacony został o urządzenia służące budowaniu interakcji komunikacyjnych i społecznych.


Comments are closed.