Pomoce z programu „Aktywna tablica” już w szkole w Wiśniewie.

Pomoce z programu „Aktywna tablica” już w szkole w Wiśniewie.

Rządowy program „Aktywna Tablica”, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na lata 2020-2024, dotyczył możliwości pozyskania nowoczesnego wyposażenia szkół w formie sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki temu Szkoła Podstawowa w Wiśniewie na potrzeby uczniów otrzymała m.in. wyposażenie do terapii procesów komunikacyjnych, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz dla uczniów z zaburzeniami koncentracji uwagi, w tym z ADHD i autyzmem, a także z innymi problemami występującymi w procesie nauczania. Nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne „FLYSKY…

Czytaj Więcej Czytaj Więcej