Uczniowie z Wiśniewy wyróżnieni w XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Tęcza”

Uczniowie z Wiśniewy wyróżnieni w XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Tęcza”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Tęcza” prowadzony jest przy wspólpracy merytorycznej   z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej ,,Pokolenie”- Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu. Tematem tegorocznej XVII Edycji Konkursu był ,,Obraz bliski sercu”, natomiast celem rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz aktywizacja miłośników sztuk pięknych wśród dzieci i młodzieży. Konkurs przeprowadzony został w czterech kategoriach wiekowych. Uczniowie mieli możliwość wykonania pracy plastycznej dowolną techniką bądź przygotowania zestawu fotografii (3-5 zdjęć). W listopadzie 2019 roku ze Szkoły Podstawowej w…

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Pokaz historyczny w Szkole Podstawowej w Wiśniewie.

Pokaz historyczny w Szkole Podstawowej w Wiśniewie.

W dniu 25 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej w Wiśniewie wystąpiła Grupa Artystyczna REKONSTRUKTO z Lublina z pokazem historycznym pod hasłem „Wrzesień 39”, czyli o tym jak wybuchła II wojna światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita. Celem spotkania było przybliżenie uczniom losów państwa, narodu i żołnierza polskiego u kresu II. Rzeczypospolitej. Członkowie zaproszonej grupy omówili sytuację międzynarodową II. Rzeczypospolitej oraz etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim. Uczniowie dowiedzieli się, jak wyglądał polski mundur wojskowy wz 36 (szeregowy i podoficer)…

Czytaj Więcej Czytaj Więcej