Pokaz historyczny w Szkole Podstawowej w Wiśniewie.

Pokaz historyczny w Szkole Podstawowej w Wiśniewie.

W dniu 25 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej w Wiśniewie wystąpiła Grupa Artystyczna REKONSTRUKTO z Lublina z pokazem historycznym pod hasłem „Wrzesień 39”, czyli o tym jak wybuchła II wojna światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita. Celem spotkania było przybliżenie uczniom losów państwa, narodu i żołnierza polskiego u kresu II. Rzeczypospolitej. Członkowie zaproszonej grupy omówili sytuację międzynarodową II. Rzeczypospolitej oraz etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim. Uczniowie dowiedzieli się, jak wyglądał polski mundur wojskowy wz 36 (szeregowy i podoficer) oraz zobaczyli ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej. Prowadzący zaprezentowali także bezpieczne repliki broni, technikę wojskową, łączność i zaopatrzenie oraz musztrę i sprzęt bojowy. Lekcja miał charakter interaktywny, tj. włączani zostali wybrani uczniowie, co sprawiło, że pokaz spotkał się z entuzjastycznym odbiorem.

Na zakończenie „żywej lekcji” wszyscy mogli osobiście obejrzeć repliki broni czy też przymierzyć mundur żołnierski.

Nasi uczniowie byli niezwykle zadowoleni z przeprowadzonej „żywej lekcji historii”, która wzbudziła duże zainteresowanie i ożywienie.

Grupie Artystycznej Rekonstrukto z Lublina DZIĘKUJEMY !
Świetny pokaz !

 

Hanna Wojtalewicz
SP w Wiśniewie


Comments are closed.