Informacja !

Informacja !

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, informujemy, że od 12 do 25 marca funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno- wychowawcze. 12 i 13 marca to dni, w których odbywać się będą jedynie działania opiekuńcze (dotyczy rodziców, którzy nie mogą w tych dniach zapewnić swoi dzieciom opieki). Od 16 do 25 marca szkoła będzie zamknięta. Bieżące informacje przekazywane będą na e-dzienniku.

Po angielsku o ochronie środowiska w Wiśniewie.

Po angielsku o ochronie środowiska w Wiśniewie.

Dnia 5 marca 2020r. uczniowie klasy VIII na lekcji j. angielskiego wykonywali plakaty związane z ochroną naszego środowiska naturalnego w ramach wcześniej przeprowadzonej lekcji: „What we can do to save our environment”. Tematem projektu było wykazanie jak największej liczby działań, które  pomogą ratować nasze środowisko naturalne. Członkowie klasy zostali podzieleni na dwie 4- osobowe grupy, a nauczyciel przedmiotowy Pani Sylwia Szczubiał poleciła z uczniom zdać się na swoją kreatywność. Po dwóch godzinach lekcyjnych powstały dwa plakaty w j. angielskim. Wypisane…

Czytaj Więcej Czytaj Więcej